Konsolidace

Konsolidace – online žádost ZDE

Úvěr bez zástavy na refinancování

 

Chcete refinancovat současné úvěry a zároveň navíc neúčelově čerpat další peníze?

 

Tento úvěr je určen klientům, kteří mají alespoň jeden z mnoha druhů pravidelného měsíčního příjmu, dobrou platební morálku, ale chtěli by sjednotit a snížit měsíční splátky.

Úvěr na refinancování je určen těmto skupinám žadatelů: zaměstnancům, podnikatelům (OSVČ), invalidním důchodcům, seniorům, rentiérům.

Parametry úvěru na refinancování

 

Charakteristika úvěru:

  • poskytovaná částka:  od 18 000 Kč do 600 000 Kč
  • splatnost úvěru:  12 do 120 měsíců (1 rok až 10 let)
  • rámec žadatelů:  občané ČR ve věku 18 do 74 let a s pravidelným měsíčnímpříjmem
  • poplatek za vyřízení:  bez poplatků a skrytých vícenákladů
  • forma splácení: pravidelné měsíční splátky v konstantní výši (bezhotovostní převod z bankovního účtu nebo formou poštovní poukázky)
  • potřebné doklady: platný občanský průkaz, doložení příjmu a výpis z bankovního účtu
  • předčasné splacení bez úroků a sankcí

 

Varianty úvěru:

Liší se způsobem doložení výše pravidelného měsíčního příjmu, který je potřeba doložit k žádosti o nebankovní úvěr na refinancování:

  1. zaměstnanec – dokládají potvrzení zaměstnavatele o příjmu na našem tiskopise a výplatní pásky za poslední 2 měsíce nebo výpisy z účtu za poslední 2 měsíce
  2. senior, invalidní důchodce a výsluhový důchodce (rentiér) – rozhodnutí o přiznání nebo oznámení o úpravě důchodu / renty (příspěvku) a kopie aktuálního výpisu z účtu, kde je uvedena výše příjmu a odesílatel nebo potvrzení z pošty dokladující příjem a výši důchodu / renty
  3. podnikatel (OSVČ) – dokládá daňové přiznání za poslední 1 rok potvrzené razítkem Finančního úřadu a doklad o zaplacení daně z účtu nebo v hotovosti, pokud byla vyměřena