Konsolidace úvěrů

Nebankovní dům svým stávajícím, ale i novým klientům nabízí velice oblíbený a žádaný produkt s názvem konsolidace úvěrů. Tato úvěrová služba je určena především pro ty z Vás, kterým se v důsledku náhlého či dlouhodobého snížení pravidelných měsíčních příjmů zároveň snížila životní úroveň a s tím i dosavadní schopnost splácet několik dříve čerpaných úvěrů.

 

Užitek z konsolidace ale získají i ti klienti, kteří sice nemají s výší splátek akutní problém, ale kteří přivítají rozvrže-ní splátek do delšího časového období při současném spojení několika splátek do jedné, a tím zároveň nižší výslednou splátku oproti předchozímu stavu. Každý měsíc tak budete mít k dispozici více prostředků potřebných na osobní či rodinné výdaje.

 

Výhody konsolidace úvěrů

 • spojení více úvěrů do jednoho
 • delší doba splatnosti s nižší splátkou
 • vyplacení prostředků přímo na bankovní účty věřitelů klienta
 • možnost navýšení konsolidovaných úvěrů klienta o dodatečnou hotovost
 • možnost splácení poštovními poukázkami, bankovním převodem i přes terminál Sazky
 • možnost  změny způsobu splácení, výšky i počtu splátek

 

Parametry konsolidace úvěrů

 • Financovaná částka: 40 000 Kč – 300 000 Kč
 • Délka splácení: 12 – 84 měsíců (12-24-36-48-60-72-78-84)
 • Úroková sazba: pro řádně platící klienty od 12%
 • Bonus: 20% zaplacených úroků zpět klientovi při řádném splácení vracíme
 • Poplatky: nejsou účtovány žádné poplatky za poskytnutí úvěru, předčasné splacení nebo vedení účtu

 

Podmínky konsolidace úvěrů

 • zletilá fyzická osoba, občan ČR s trvalým pobytem na území ČR
 • platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, zbrojní průkaz)
 • čistý měsíční příjem minimálně 6 000 Kč
 • existujícítelefonický kontakt
 • čerstvé potvrzení o výši příjmů
 • originál aktuálního výpisu z běžného bankovního účtu

! PRO KONSOLIDACI NESMÍ BÝT KLIENT V PRODLENÍ SE SPLÁCENÍM DŘÍVE POSKYTNUTÝCH ÚVĚRŮ !